SUBVENCIÓ D’1,8 MEUR PER REFORMAR EL TRAM URBÀ DE LA CARRETERA GI-634 AL MUNICIPI DE VERGES

Amb previsió de seguir millorant el nostre municipi i la seva mobilitat, des de l’Ajuntament de Verges vam encarregar un avantprojecte per presentar al programa de fons europeu Next Generation. El projecte en qüestió proposava pacificar i arranjar el carrer Girona (des del carrer de la Pau fins la rotonda) i la part no rehabilitada del carrer Padró que dona entrada a la Plaça de l’11 de setembre, així com tots els encreuaments existents.

Així doncs, l’estudi proposa la pacificació i naturalització dels principals eixos viaris que travessen el municipi de Verges.

El Ministerio de Transición Energètica i Reto demogràfico, dins del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Programa DUSS5000, ha concedit a l’Ajuntrament de Verges una subvenció d’1.842.117,28€. L’avantprojecte valora tota l’actuació en 2.171.226,80€.

Actualment, els eixos viaris que travessen el municipi conserven l’aspecte i les característiques pròpies d’una carretera. L’espai públic viari és destinat a les persones que es desplacen amb cotxes i/o camions, prioritzant i facilitant els desplaçaments amb vehicles motoritzats i fent poc atractius (i segurs) els desplaçaments a peu o amb bicicleta. Actualment, la secció predominant és la següent: 2 carrils centrals per a la circulació dels vehicles motoritzats (1 carril per sentit de circulació) i un espai de vorera a banda i banda que, tot i la reduïda dimensió, és l’espai on s’han col·locat els elements de senyalització, il·luminació i altres elements de mobiliari urbà. En el tram urbà de la carretera GI-634, la secció també incorpora una franja intermitent per a l’estacionament en línia de vehicles.

L’actual espai de les voreres, que es troba en mal estat, no arriba a complir els criteris mínims per garantir l’accessibilitat de totes les persones.

En data d’octubre de 2021 es va redactar la documentació necessària per sol·licitar l’ajut del programa DUS500 per a la reforma del tram urbà de la carretera GI-634 al municipi de Verges.

L’objectiu de la proposta és garantir les condicions d’accessibilitat, tot pacificant el trànsit motoritzat, i millorar el paisatge urbà. És a dir, l’objectiu és millorar la qualitat de vida de la població.

La proposta presentada remarca els objectius sobre els quals es defineix l’actuació:

  • Espai central de calçada per a la circulació de vehicles motoritzats.
  • Franja verda per a la plantació d’arbrat, annexa a la vorera nord. Aquesta disposició garanteix ombra a l’espai de vorera, protecció solar natural a les façanes des edificis i millora l’estètica del paisatge urbà.
  • Vorera de com a mínim 1,80 metres d’amplada, tot garantint les condicions mínimes dels itineraris accessibles definits per l’Ordre TMA/851/2021, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
  • Cruïlles pacificades, tot donant continuïtat a les rasants de les voreres i garantint una major connectivitat entre la trama urbana a banda i banda de la carretera.

Del pressupost total estimat per a la reforma del carrer s’ha concedit a l’Ajuntament de Verges el que representa el 85% del cost total de l’obra. L’equip de govern ja està treballant per trobar ajudes econòmiques per al 15% restant.

Les obres les executarà l’Ajuntament i té un termini de dos anys.

Des de l’ajuntament pensem que és una gran notícia per al municipi ja que ens garanteix una gran millora en la mobilitat i la seguretat de les persones.

A més, estem parlant d’una via primordial que uneix  la població amb tota la zona on hi ha la majoria dels serveis: l’institut-escola, el pavelló municipal, el local social, el parc infantil, el camp de futbol, el parc de la salut i el nou dispensari mèdic.

I si volem afrontar els reptes de futur de la nostra societat pensem que és molt important fomentar hàbits com l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu en la mobilitat quotidiana. I per fer-ho, ens calen espais i infraestructures de qualitat.