Tasques de millora del cementiri municipal

Aquesta setmana acabaran les tasques de millora que s’han portat a terme al cementiri. Unes tasques que han consistit en:
  • Neteja a pressió.
  • Reparació d’esquerdes.
  • Pintura.
  • Canvi de teules a la coberta.
  • Sanejament.
L’obra s’ha finançat amb un fons extraordinari de 24.500€ provinents de la Diputació de Girona.