Aprovat el nou planejament municipal de Verges

El POUM aposta per la rehabilitació urbana i petits creixements amb tipologies d’habitatge més assequibles, per atreure persones joves, així com per potenciar el municipi com a pol de serveis de la plana agrícola. La Comissió territorial d’urbanisme de Girona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha aprovat definitivament […]

POUM РAvan̤ de Planejament i altres documents

Consulta aquí tots el documents: Avanç de Planejament Creixement històric 1 Creixement històric 2 Patrimoni Règim de sòl Situació Tipologies edificatòries Planejament vigent Alternativa 1 Alternativa 2 eTRAM Alçades de l’edificació en l’àrea urbana Paisatge Usos en Planta Baixa Pla Territorial Parcial Comarques Gironines Sostre residencial potencial Topogràfic i delimitació terme municipal Document inicial estratègic […]