Perfil de contractant

CONTRACTE PER L’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE CAN PUNTON PER ALBERGAR L’EXPOSICIÓ PERMANENT DE LLUÍS LLACH

 1. Plec de clàusules
 2. Projecte

Data límit presentació ofertes electròniques: 18 de juliol de 2022 a la 1 del migdia


CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL LOCAL SOCIAL DE VERGES

 1. Plec de clàusules econòmiques gestió Local Social

Contractació pública

Data límit presentació ofertes electròniques: 30 de maig de 2022 a la 1 del migdia


CONTRACTE DE MILLORA DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DELS BOUS DE VERGES

 1. Plec de clàusules
 2. Projecte

Data límit presentació d’ofertes: 8 de gener de 2019 a la 1 del migdia.


CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE VERGES

 1. Edicte sobre aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regiran el contracte de serveis per a la gestió de la llar d’infants del municipi de Verges, mitjançant procediment obert
 2. Plec de clàusules administratives
 3. Plec de prescripcions tècniques i annexos

Data límit presentació propostes: 8 de juny de 2017 a la 1 del migdia


CONTRACTE DE REDACCIÓ DELS DOCUMENTS NECESSARIS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

 1. Edicte aprovació dels plecs de clàusules i prescripcions tècniques i la licitació del contracte de redacció dels documents necessaris del Pla d’ordenació urbanística municipal
 2. Plec de clàusules administratives
 3. Plec de prescripcions tècniques

Data límit presentació propostes: 22 de maig de 2017 a la 1 del migdia


CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT, FASE 3 DE VERGES

Data límit presentació propostes: 1 de desembre de 2015 a la 1 del migdia.


CONTRACTACIÓ DE LA CIUTAT MEDIEVAL


CONTRACTACIÓ DE LA SALA DE LECTURA


OBRES D’ARRANJAMENT DEL CARRER MAJOR DE VERGES


OBRES DE REFORMA DE CAN PUNTON


Podeu accedir a la plataforma de perfil de contractant de la Generalitat de Catalunya fent clic al bàner:

Contractació pública