Edictes

Exercici: 2023 Bop: 101-0 Edicte: 4240 AJUNTAMENT DE VERGES - Exposici贸 p煤blica del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 89-0 Edicte: 3591 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovaci贸 del Pla de mesures antifrau
Exercici: 2023 Bop: 49-0 Edicte: 1726 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovaci贸 de padrons municipals per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 36-0 Edicte: 1217 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovaci贸 definitiva del pressupost general, les bases d'execuci贸 i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 223 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovaci贸 inicial del pressupost general, les bases d'execuci贸 i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11291 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovaci贸 de les bases reguladores del proc茅s de selecci贸 per a la provisi贸, pel sistema de concurs, d'una pla莽a d'auxiliar administratiu, grup de classificaci贸 C2, inclosa a l'Oferta P煤blica d'Ocupaci贸 de l'any 2022 per a l'estabilitzaci贸 temporal
Exercici: 2022 Bop: 232-0 Edicte: 10630 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovaci贸 definitiva de modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 13, reguladora de la taxa per a la prestaci贸 del Servei de la llar d'infants
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10309 AJUNTAMENT DE VERGES - Informaci贸 per deixar sense efecte la publicaci贸 de l'edicte 10070 publicat al BOP n煤m. 223 de 22/11/2022
Exercici: 2022 Bop: 226-0 Edicte: 10196 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 223-0 Edicte: 10070 AJUNTAMENT DE VERGES - Aprovaci贸 definitiva de modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 13, reguladora de la taxa per a la prestaci贸 del Servei de la llar d'infants