Proposta d’Aprovació Provisional del POUM

00. INFORME AL·LEGACIONS

01. MEMÒRIA INFORMACIÓ

02. MEMÒRIA ORDENACIÓ

03. MEMÒRIA SOCIAL

04. PLÀNOLS INFORMATIUS

05. PLÀNOLS NORMATIUS

06. NORMATIVA

07. CATÀLEG DE BÉNS 

08. DOCUMENTS AMBIENTALS

09. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA 

10. EAMG

11. ESTUDI DE RISCOS 

12. ESTUDI INUNDABILITAT 

13. RESUM COMPRESSIU