Proposta d’Aprovació Inicial del POUM

01. MEMÒRIA INFORMACIÓ

02. MEMÒRIA ORDENACIÓ

03. MEMÒRIA SOCIAL

04. PLÀNOLS INFORMATIUS

05. PLÀNOLS INFORMATIUS

06. NORMATIVA

07. CATÀLEG DE BÉNS

08. DOCUMENTS AMBIENTALS

09. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA

10. EAMG

11. ESTUDI DE RISCOS

12. ESTUDI INUNDABILITAT

13. RESUM COMPRENSIU

14. PLÀNOL SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES