El riu Ter a Verges

el riu Ter a Verges

El riu i l’aigua són part fonamental de la història i la fisonomia del nostre municipi. Situada a la plana al·luvial del Baix Ter, Verges és municipi de tradició agrícola i eminentment de regadiu, amb aigua provinent del riu i distribuïda per un enginyós entramat hidràulic a diferents espais del poble, a través del Rec del Molí, el Rec de l’Estany i la resta de recs i reguerets que afavoreixen aquest paisatge que tan ens caracteritza.

Més aigua al riu ter