Servei de Primera Acollida

El Govern de Catalunya posa al vostre abast un servei de primera acollida en col·laboració amb l’Administració local, els agents socials i diverses entitats especialitzades.

L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Aquest servei va adreçat a les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades. A partir de juny del 2016, haureu de portar menys d’un any empadronats a Catalunya per poder accedir al servei.

Podeu consultar la informació a la web del Servei de Primera Acollida

Descarrega’t el Servei de Primera Acollida en diferents idiomes: