Junta de Govern Local

En el Ple de constitució de l’ajuntament celebrat el passat 13 de juliol de 2023 es va aprovar el cartipàs municipal que és el següent:

Diana Canals Batlle. Alcaldessa.

 • Alcaldia.
 • Hisenda.
 • Comunicació.
 • Desenvolupament local (compartida)

alcaldia@verges.cat

Jordi Planas Mata. Primer tinent d’alcalde.

 • Gestió urbana i rural.

jordi.planas@verges.cat

Noe Castillo Sánchez. Segona tinent d’alcaldessa. 

 • Educació.
 • Sostenibilitat Territorial.

noe.castillo@verges.cat

Pau Ponsdomenech Baltasar. Tercer tinent d’alcalde.

 • Cultura activa.
 • Esport.
 • Joventut.

pau.ponsdomenech@verges.cat

Iolanda Quintana Andrés.

 • Benestar comunitari
 • Desenvolupament local (compartida).

Iolanda.quintana@verges.cat


La Junta de Govern Local, que està integrada per:

 • Presidenta:

     Diana Canals Batlle. Alcaldessa.

 • Vocals:

     Jordi Planas Mata. Primer tinent d’alcalde.

     Noemí Castillo Sánchez. Segona tinent d’alcaldessa.

     Pau Ponsdomenech Baltarsar. Tercer tinent d’alcalde.

Iolanda Quintana Andrés. Regidora que hi participa amb veu, però sense vot.

 • Competències de la Junta
  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.
 • Calendari de les Juntes de Govern

  Les Juntes de Govern Local es celebraran l’últim dijous de cada mes, a dos quarts de 8 del vespre, tot i que es pot modificar el seu horari per decret d’alcaldia.