Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes està integrada per:

  • President:

      Ignasi Sabater Poch.

  • Vocals:

       Mireia Feliu Amat.

  • Secretari: Sr. Miquel Coma Tarrés.