Els quadres

Els quadres i l’itinerari

La Processó de Verges comença a la plaça del poble on es representen les principals escenes de la vida pública de Jesús. Després d’aquesta primera part, la processó surt de la plaça per escenificar-se als carrers del poble. En un primer moment, el carrer de l’església serveix per anar incorporant els diferents quadres de la processó i dirigir-se als carrers més estrets i tortuosos de la vila medieval, on s’escenifiquen unes quantes escenes. Un cop acabada la representació els personatges es dirigeixen fora muralla fins arribar al carrer dels Cargols, un dels més emblemàtics de la ruta de la Processó. Un cop fora del carrer dels cargols, la Processó es dirigeix cap al carrer dels Bous per tornar a l’església, on s’acaba la representació.

Quadres que es representen a la plaça:

– Entrada de Jesús a Jerusalem
– Conversió de la Samaritana
– L’últim Sopar
– El Sanedrí o la venda de Jesús
– Dansa de la Mort
– L’Hort de Getsemaní
– Presentació de Jesús a Ponç Pilat: Flagel·lació, Coronació, Sentència, Jesús carregat amb la Creu

Ordre de la Processó:

– Jesús amb els apòstols
– Pelegrí
– Samaritana
– Creu dels Improperis
– Jesús amb les manages i jueus
– Els dos lladres
– Jesús troba la seva mare
– La Verònica
– Filles de Jerusalem
– Dansa de la Mort
– L’assotament
– El Natzarè
– Stabat Mater (cor)
– La Dolorosa
– La Pietat
– Banda de Música
– Sant Crist


Els quadres