Mitjans de comunicació

premsa

PUNT DIARI
http://www.elpunt.com
girona@elpunt.com
DIARI DE GIRONA
http://www.diaridegirona.es
diaridegirona@sicon.net
AVUI
http://www.avui.cat
info@avui.cat
LA VANGUARDIA
http://www.lavanguardia.es
digital@lavanguardia.es
EL PERIODICO
http://www.elperiodico.com
cartalector@elperiodico.com
EL PAIS
http://www.elpais.es
digital@elpais.es

 

Ràdio

CATALUNYA INFORMACIÓ 102,7 FM
http://www.catalunyainformacio.cat
cinformacio@catradio.com
CATALUNYA RÀDIO 102,2FM
http://www.catradio.com
correu@catradio.com
RAC1 100,1FM
www.rac1.com
rac1@rac1.net

Televisió

TV3
online@tvcatalunya.com
Canal 33
http://www.tvcatalunya.com
online@tvcatalunya.com
Antena 3
http://www.antena3tv.es
http://www.antena3tv.com/a3tv/portal2002/contacto_new.htm

 

Telecinco
http://www.telecinco.es
http://www.telecinco.es/contacta.htm

TVE
http://www.rtve.es/tve
direccion.va.tve@rtve.es