Preinscripcions a la Llar d’Infants “Les Bombolles”

A partir de dilluns 17 d’abril i fins divendres 28 d’abril del 2023, quedarà obert el període de preinscripcions per a la Llar d’Infants “Les Bombolles de Verges”.

Per a més informació, poseu-vos en contacte a través del correu electrònic  b7007956@xtec.cat o trucant al telèfon 972 78 05 82.

Preinscripcions Llar d’Infants curs 2023-2024

Nom i cognoms del menor(Obligatori)
DD slash MM slash YYYY
Nom de la mare/pare/tutor legal(Obligatori)
Adreça postal(Obligatori)
Contacte mòbil 1
Contacte mòbil 2
En /na amb DNI núm Pare, mare o tutor de
Marqueu l'acceptació amb una creueta:(Obligatori)
Lloc i data
Serveis escollits (marcar amb una X)(Obligatori)
1. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació. 1. Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació (document d'identitat, passaport o llibre de família del país d'origen).(Obligatori)
Tipus d'arxius acceptats: jpg, jpeg, png, gif.
2. Còpia del document nacional d'identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consti el NIE(Obligatori)
Tipus d'arxius acceptats: jpg, jpeg, png, gif.
3. Certificat de convivència (hi ha de constar totes les persones empadronades al mateix domicili amb els pares de la criatura que es vol inscriure(Obligatori)
Tipus d'arxius acceptats: jpg, jpeg, png, gif.
4. Còpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu(Obligatori)
Tipus d'arxius acceptats: jpg, jpeg, png, gif.
5. En possibles casos d'empat, l'Ajuntament podrà sol·licitar informació relativa a la situació laboral dels pares. En un primer moment no és obligatòria
Tipus d'arxius acceptats: jpg, jpeg, png, gif.